Hur boka bort en upplupen kostnad? - Ett forum om bokföring

7815

Preliminär balansräkning - Minälv

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 4 Interimsskulder Upplupna kostnader När företaget har få? prestadoner (utgiker) 3030 UEörda arbeten 2990 Förutbetalda intäkter Försko?sbetald försäljning  1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 21 376,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -30 755,00. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  1. Fröbergs byggvaruhus
  2. Kapitalförsäkring seb återköp
  3. Skattkammarplaneten soundtrack
  4. Truckkort c7

1 359. 661. 1795. S:a Kortfristiga fordringar. 23 184. 5 498.

N Åbyggeby Byvägars Samfällighetsf Bokslutsbilagor Org.nr

-8 816,00. -8 816,00.

2990 upplupna kostnader

Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar - Leader

Inom redovisning är en upplupen kostnad sådan kostnad som hör till bokslutsåret, men där företaget varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 12 000, 6310 Företagsförsäkringar 12 000, 8400 Räntekostnader 30 000, 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 30 000, 2650 Redovisningskonto för moms 62 000, 1910 Kassa 62 000, 2 1/1/ 4010 Inköp av varor och material 1 100 000, 2440 Leverantörsskulder 1 100 000 Dessa kostnader är vanligtvis periodiska och kommer att redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Upplupna kostnader ska registreras för att följa upplupna konceptet för redovisning.

-846,00 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter.
Vilka skyldigheter har du om du kört på och skadat ett rådjur som sedan flytt in i skogen

-53 571,00. -53 571,00. 12 001,00.

-233 205,65 2,36. -53 830,65.
Tagtime laser tag

2990 upplupna kostnader julia von sivers
envariabelanalys bok
trafikskola sölvesborg city
sök gymnasiet se
karin persson stenungsund
vardcentral nol
quiz workwear

Balansrapport ÅRL - Företagarna

Du skapar en verifikation år 2020 för att bokföra den upplupna kostnaden. Konto, Debet, Kredit.


Engelska böcker ungdom
film på tellus fritidscenter

Upplupen Intäkt :

Debet. Kredit. 2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. för- utbetalda hyror och försäkringar, upplupna intäkter, upplupna kostnader.

Balansrapport - Röda Korsets Ungdomsförbund

-17 372. -35 065. -52 437. Summa Eget kapital och skulder. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. int.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.