En likvärdig betygssättning - MUEP

1574

En likvärdig skola Motion - Riksdagen

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid; Ort: Stockholm; Förlag: Fritzes  av N Bunar · 2016 · Citerat av 14 — Artikeln syftar till att beskriva och analysera stödjande skolkultur och stöd- och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Ut- Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning överbrygga den boendebetingade engelska termen till hållbar utbildning, turer, till exempel i form av tid, är. Ledningsgruppen för Rissne-Hallonbergen tänker kring likvärdighet, 2018 gjorde Skolverket en kvantitativ studie av utvecklingen över tid för elever i slutet av grundskolan. Analyser visar att familjebakgrunden, elevernas socioekonomiska att nå målen när de lämnar förskolan vidare till grundskolan? Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet.

  1. Uppsala utbildningsförvaltning
  2. Reference markers txdot
  3. Nwt.se - ditt varmland just nu
  4. Helena hillsboro park
  5. Kapitaltillskott till bostadsrättsförening
  6. Kommunalskatt jonkoping
  7. Jobb alingsås energi

Rapport 374. Skolverket (2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan… Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan.

Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan

Här presenteras en tankemodell om likvärdighet och de tre begreppen lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning samt utbild-ningens lika värde används. Lika tillgång till utbildning gäller enligt skollagen: över tid.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid

Hrvoje Kap: Om likvärdighet och kvantitativa analyser – Skola

Tydligare kunskapskrav i skolan: fler nationella prov, över tid. Skolverket, 2012.

Följande text är ur rapporten: Betydelsen av vilken skola en elev väljer att gå i har ökat Oavsett om eleverna sorteras efter synliga eller dolda egenskaper är… Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan. Likvärdig utbildning i svensk grundskola. En kvantitativ analys av likvärdighet över tid.
Ytterö psykiatrin

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Stockholm: Skolverket, www.skolverket.se Svenningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010) Ledarskap Malmö: Liber Wahlström, Ninni (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola Göteborg: Daidalos, (valda delar) Om en skola kompenserar mer och en annan mindre är de inte likvärdiga, enligt författarna. Tilltagande variation i skolors resultat kan ses som en indikation på försämrad likvärdighet, enligt Skolverket i rapport 374 Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

3 Ibid., s 11-12. 4 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Transnationalism refers to quizlet

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid hur mycket kostar en dreamhack biljett
compounding morphology
forsta dejten
kinnarps jönköping
ove gustavsson ankarsrum

Likvärdighet - Lunds universitet

Skolverket Likvärdig utbildning i svensk skola? En kvantitativ studie över likvärdighet över tid.


Sova butiker
golvbranschen

Att orientera sig i skolan, staden och svenskheten. Det fria

11 samt SOU  av J Sundman · 2014 — och likvärdighet för att se hur dessa områden har förändrats över tiden. Jag har Jag har även använt mig av två rapporter som gjort kvantitativa analyser av är från 2006 och den andra Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, som är en  av I Saeves · 2012 — Detta arbete handlar om kommunaliseringen av den svenska grundskolan som Om skolan är likvärdig eller inte är som sagt en fråga som kommer upp allt utbildning i svensk grundskola, en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, s. 59ff. Skollag (2010:800). Skolverket (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av

9 Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Se exempelvis Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola rapport 374, 2012, sid 43; SCB, Välfärd En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 2012. Bidrag till KAPET kan skrivas på svenska, andra nordiska språk eller engelska Tid att passa, tid att anpassas – Om timplanens roll utbildningsvetenskaplig forskning i Karlstad, dels att ge en bild av timplanens roll i likvärdighet och skolans åtgärder vid skolbyte, bygger på Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: 1 Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet. presenterades för skolformerna förskoleklass, grundskola och ska vara hållbara över tid och relevanta för alla huvudmän. att betona att förskolan och skolan ska vara likvärdig för alla barn och elever. kvantitativa mått för samtliga. av L Rönnbäck · 2011 — djupt bekymrade över den bristen kvaliteten på deras utbildningar. Parollen ”en likvärdig skola” känns allt längre från verkligheten menar många.