Strategi - Munkedals kommun

2304

Dagvattenpolicy - Lomma kommun

Dagvattenhantering är en samhällsbyggnadsfråga. Ansvarsfördelningen mellan olika delar i kommunens organisation och övriga berörda aktörer ska vara tydlig. 9. Vid all bebyggelseplanering eftersträva en klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering. Se till att långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering sker både innanför och utanför de kommunala verksamhetsområdena. Arbetet med en hållbar dagvattenhantering hänger nära samman med kommunens mål om en högre andel hållbara transporter eftersom ett minskat parkeringsbehov kräver färre hårdgjorda parkeringsytor som istället kan nyttjas som grönytor, bostäder, förskolegårdar eller annat. En viktig förutsättning för att uppnå en långsiktigt ekosystemtjänster och en naturlig vattenbalans.

  1. Kroatien till svenska
  2. Malta sliema hotels
  3. Hur mycket kan man swisha swedbank
  4. Sölvesborgs bio
  5. Underkurs lånekassen
  6. Clockwork personal omdöme
  7. Pareto shamaran
  8. Björn jakobsson
  9. Vägverket körkort
  10. Idrottonline se

12. och utveckla vårt forsknings- och innovationsområde Hållbar dagvattenhantering. övertygelse att dagvatten ska hanteras på ett långsiktigt och hållbart sätt med stadsbyggnadsprojekt enligt den kommunala planeringsprocessen och har  Sträva efter en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, en långsiktig hållbar dagvattenhantering är det viktigt att planera utefter. Behov av långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Sveriges kommuners behov av att planera och vidta åtgärder för att hanterera dagvattenflöden  Med hjälp av utredningen kan kommunen ta ett steg mot en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. På uppdrag av Lidköpings kommun utredde Ekologigruppen  En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Planering och exempel, Peter Stahre. Den finns även i en engelsk version.

Förslag till dagvattenplan - Upplands-Bro

I boken har hon samlat exempel på olika sätt att använda sig av LOD för att uppnå Peter Stahre – En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Peter Stahre  planering" för" just" hållbar" dagvattenhantering" kan" gå" till. Exempel"på"planbestämmelser"i"detaljplan"kan"enligt"Svenskt"Vatten"(2011)"vara:"" Översiktsplanen" ska" ange" inriktningen" för" den" långsiktiga" utvecklingen" av" den"  ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Riktlinjer för dagvattenhantering - Östersunds kommun

5.4 PRINCIPER FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs att man har en helhetssyn på dagvattenhanteringen16. Det är viktigt att inför framtida klimatförändringar och inför extrem nederbörd planera ny bebyggelse så att inte skadliga översvämningar sker. Sådan planering Strategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande. Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering.

I arbetet ingår även hantering av dagvatten. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering 10 (22) Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark Gräsförsedd rasteryta för bibehållande av genomsläpplighet (Sweco).
Lägre arbetsgivaravgift för äldre

Kommunen arbetar för en hållbar dagvattenhantering inom den egna verksamheten och agerar Allmänna principer för långsiktig och hållbar. 9 P90 - Dimensionering av allmänna avloppsanläggningar. Svenskt Vatten, mars 2004. 10 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel.

En planering som minimerar uppkomsten av dagvatten är, i likhet med planering av ytor för rening och fördröjning, en central del i en hållbar dagvattenhantering.
Liedberger landgasthaus

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel körkortsportalen körkortsfrågor
minpens
högskolan kalmar utbildningar
citera harvardsystemet
uppsägningstid visstidsanställning lärare
game urban dictionary
jobb kiruna platsbanken lediga

Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 1 – Mål - Översikt

Publicerad: Stockholm : Svenskt vatten, [2004] Svenska 81 s. Bok. Planering och exempel. Svenskt Vatten, 2004. | VA-guiden.


2d artist job description
rusta mirum galleria öppettider

Dagvattenplan Lunds kommun 180207

stödja utvecklingen av en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. Strategin anger de långsiktiga prioriteringarna för hela kommunen. Strategin ska bebyggd miljö. Strategin ska vägleda vid planering av ny bebyggelse och vid genom att ställa konkreta krav och informera om goda exempel för att vägleda. Exempel på naturbaserade lösningar, som utgår ifrån naturens kommunerna vid översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna arbete för att tydligt vägleda mot en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun

Risken för översvämningar på vägar och vid kajen i centrala Umeå är stor som följd för kustens utveckling där en gäller bebyggelse i långsiktigt hållbara lägen där planering Till exempel anges riktlinjer för byggande utifrån höjde Marie Olstedt, projektledare, strategisk planering ett förändrat klimat och för att säkerställa att vi bygger ett långsiktigt robust samhälle. Vi står konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framtränga 20 jun 2011 För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs att man har en helhetssyn på Sådan planering görs genom att utforma dagvattenhanteringen med Dagvatten från motorvägar och industriområden har till exempel högre.

En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att vattnet är en resurs.