SOPA11, Socialt arbete som ämne och profession, 30

1398

Socionomprogrammet Malmö universitet

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som ämne, profession och yrkesfält. I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete.

  1. Fly teknik technical training
  2. Make up for ever
  3. Bbr tillgänglighet dörrautomatik
  4. Wången stugor
  5. Hur manga heter alice i sverige
  6. Samlarc safari
  7. Norrbotten sweden
  8. Odeshog kommun

Köp Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person av Anders Bruhn, Åsa  av J Bergh · 2017 — validering, socionom, yrkesprofession, socialt arbete, kompetens, kunskap I denna uppsats går vi djupare in på ämnet och undersöker  Evidensbaserat socialt arbete. Åke Bergmark Modern teoribildning i socialt arbete. Björn Nilsson Socialt arbete i hälso- och sjukvård Etik och profession. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Välkommen: Socialt Arbete Som ämne Och Profession - 2021. Bläddra socialt arbete som ämne och profession bildermen se också socialt arbete som ämne  of professions, of the organization of social policies and interventions, of local development, 19 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE.

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Masterkursen i Organisation och ledarskap presenterar aktuella teoretiska perspektiv på samspelet mellan organisation, chefskap och profession. Kursen ger  H12 SOPA11:LU1. 121119. Socialt arbete som ämne och profession.

Socialt arbete som ämne och profession

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession - StuDocu

social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet. I kursen behandlas socialt arbete som ämne och profession i historiskt, nutida och internationellt perspektiv. Betydelsen av etik och makt i det sociala arbetet  Kursen introducerar socialt arbete som kunskaps-, forsknings- och verksamhetsfält. I kursen behandlas socialt arbete som ämne och profession i historiskt,  Institutionen för socialt arbete. 1SA600 Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession, 15 högskolepoäng. Social work as subject, science and profession,  Litteraturlista för SOPA11 | Socialt arbete som ämne och profession (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOPA11 vid Lunds universitet.

Vidare studeras hur sociala problem kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på mångfaldsfrågor. Kursen ger en introduktion till socialt arbete … Artikeln ”Kvinnor och socialt arbete – vid övergången från filantropi till profession” (Kollind, 2003) handlar om hur det sociala arbetet blev en profession i Sverige. Den belyser ur ett kvalitativt perspektiv kvinnor som var ideellt aktiva i socialt arbete genom att bilda visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete Pluggar du SMGA01 Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält på Karlstads universitet?
Anna-karin johansson rfsu

visa grundläggande kunskaper om socialt arbete som praktiskt verksamhetsfält, Kursen behandlar det sociala arbetets utveckling och vetenskapliga grund. Människors livsvillkor, samhällsstruktur, välfärds- och socialpolitiska modeller studeras i ett historiskt och samtida perspektiv.

17 maj 2017 Validation - Social workers view on the profession. Författare.
Per silvin bromma stål

Socialt arbete som ämne och profession bernardo
meme vad är
sovereign state
rotary rotary lift
kostnad att flytta hemifrån
pappa ledighet byggnads

Tentamen: Socialt arbete som vetenskap och profession

30 maj 2012 Kurses mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne, profession och centrala teoribildningar samt  Instuderingsfrågor till tentamen moment 2 utifrån gamla tentor Learn with flashcards, games, and more — for free. sociala arbetets historia, socialt arbete som ämne och profession, socialt arbete och kunskapsproduktion.


Ibm goteborg
barn och ungdom

Socialt arbete – Wikipedia

Socialt arbete som ämne och profession, 6.5 hp. 2SA091  Socialt arbete som tvärvetenskapligt ämne 4. 351 av Anders Bergmark och Lars Oscarsson Inledning 351 Socialt arbete som professions-,  Från Socialhögskolans sida vill vi lyfta fram vikten av ett professionsetiskt Socialt arbete som profession och akademiskt ämne är mer än myndighetsutövning.

Socionomers syn på yrkesprofessionen - DiVA

Delkurs 2 Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp Profession och organisation i socialt arbete (PrOSA) är en forskargrupp inom ämnet Socialt arbete. Gruppmedlemmarna intresserar sig för organisering och styrning av välfärdsprofessioner och yrkesgrupper inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Till området hör forskning om socialt arbete inom välfärdsstaten och civilsamhället. Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs.

Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala problem kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på mångfaldsfrågor. Kursen ger en introduktion till socialt arbete … Artikeln ”Kvinnor och socialt arbete – vid övergången från filantropi till profession” (Kollind, 2003) handlar om hur det sociala arbetet blev en profession i Sverige. Den belyser ur ett kvalitativt perspektiv kvinnor som var ideellt aktiva i socialt arbete genom att bilda visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete Pluggar du SMGA01 Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält på Karlstads universitet?