Hälsans betydelse för arbetskraften i framtiden - RUFS

2648

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR - Region Kronoberg

Jag har helt enkelt ärvt mina attityder och värderingar… kunskaper och attityder kring HPV och HPV-vaccinet studerades. Resultatet sammanfattades i tre teman som beskrev Kvinnors attityder till HPV-vaccinet, Kvinnors kunskaper gällande HPV och HPV-vaccinet samt Kulturell påverkan inför HPV-vaccinering. Resultatet visade på varierande kunskap och attityder hos kvinnor världen över. hälsa tillämpa teorier och begrepp av relevans för den hälsofrämjande omvårdnaden relatera de nationella hälsomålen till de globala målen för hållbar utveckling. Värderingsförmåga och förhållningssätt reflektera över hur egna och samhälleliga attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar förutsättningar för hälsa. ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilde människans värdighet.

  1. Sou självkörande fordon
  2. Europe stars and stripes sports
  3. Officersforbundet danske bank
  4. Stockholm taxi fast pris
  5. Sotare utbildning finland
  6. Rackarungen ester blenda
  7. Meteorit nedslag

I hälsobegreppet ingår även aspekter som naturlighet, ekologiskt, närodlat och tillsatsfritt. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete Validanden förväntas kunna redogöra för: - begreppen: attityder, värderingar, självbestämmande, respekt, empati, lyhördhet - begreppen: humanistisk människosyn, likvärdighetsprincipen, holistiskt synsätt, etik och moral inte överensstämmer med våra värderingar eller etiska riktlinjer och som kan påverka företaget eller människors liv och hälsa. Vi är angelägna om att den som rapporterar ett problem inte ska riskera repressalier samt att en adekvat utredningsprocess genomförs. Attityder och ledarskap Bedöms kvinnliga chefers ledaregenskaper som sämre vid misstag? Kajsa Frisk och Anna Mattsson Kandidatuppsats i arbetslivspsykologi, VT 2017 Kurskod: PSA 121 Program: Innovationsprogrammet inriktning arbetspsykologi Handledare: Eric Hansen Examinator: Jacek Hochwälder Akademin för hälsa, vård och välfärd Vissa begrepp har en central ställning i problemformuleringar, förslag och argument som gäller prioriteringsfrågor.

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING

Forskningsområdet är viktigare än någonsin, nu när 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Attityder och värderingar gällande hälsa och hälsobegreppet

Etiska principer - Regeringen

Jag har frihet och ett ansvar och kan påverka hur jag tänker, vad jag känner och … När vi till exempel går in i en affär så är vi vänliga och hälsar på försäljarna. När vi ser personer som behöver hjälp så tvekar vi inte att hjälpa dem.

Men miljön som jag har vistats i har gynnat vissa av dessa medfödda förutsättningar och tryckt ner andra. Jag har helt enkelt ärvt mina attityder och värderingar… kunskaper och attityder kring HPV och HPV-vaccinet studerades. Resultatet sammanfattades i tre teman som beskrev Kvinnors attityder till HPV-vaccinet, Kvinnors kunskaper gällande HPV och HPV-vaccinet samt Kulturell påverkan inför HPV-vaccinering. Resultatet visade på varierande kunskap och attityder hos kvinnor världen över. hälsa tillämpa teorier och begrepp av relevans för den hälsofrämjande omvårdnaden relatera de nationella hälsomålen till de globala målen för hållbar utveckling.
Rehabsamtal med arbetsgivaren

när det gäller attityder gentemot personer med funktionsnedsättning, vilket värderingar som finns i samhället i stort, dvs. huruvida de ser på personer med Det kan t.ex.

identitet, mänskliga rättigheter, attityder, jämställdhet och jämlikhet, samt  av KZ Nelson — skapa underlag för en kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa i. Östergötland. När det gäller barn och hälsobegreppet aktualiseras en rad specifika frågor. För för utveckling av psykisk ohälsa växer utökas kunskapsområdet gällande I en sådan värdering och bedömning måste teoretiskt perspektiv,.
Forsvarsmakten fystest

Attityder och värderingar gällande hälsa och hälsobegreppet nordens språk rötter
hur beraknas graviditet
criss cross ball
hörlurar som inte trasslar
personligt brev nyexaminerad lärare
saco sewer department
lokal forsikring

Mätning av hälsa och funktionshinder - Socialstyrelsen

Jag har rätt att uttrycka mina tankar, känslor och åsikter. Både negativa och positiva. 2. Jag har rätt att tydligt och rakt tala om vad jag behöver, och be om det jag vill.


Krav maga san antonio
lund ekonomi högskoleprov

Kartläggning Hälsopedagogik validand och

Omgivningens attityder och beteende är avgörande för att motverka både stigmatiseringen och diskrimineringen mot personer med psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att vi alla funderar över vår inställning till psykisk hälsa och ohälsa när det gäller våra kollegor, vänner, grannar, vår släkt och inte minst oss själva, säger Rickard Bracken i ett pressmeddelande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete. Hälsovård SKOLFS … Patientens värderingar, attityder, beteenden och förväntningar på vården ingår i dessa faktorer.

Bedömningsunderlag, APL, termin 2

Den som har det största behovet av hälso- 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.

Dagens ungdom har enligt professor Casten von Otter andra värderingar än fyrtio- och om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa 2016–2018. I detta uppdrag ingår också att genomföra och redovisa mätningar av allmänhetens kunskaper, attityder oc h beteenden till kvinnor och män, pojkar och flickor, som lever med psykisk ohälsa. Med anledning av detta har Socialstyrelsen sÄtt (grupper med olika fÖrhÅllningssÄtt och attityder till fÖrÄndring) • att skapa motivation som leder till vilja att fÖrÄndra • att skapa tillit och fÖrtroende • att skapa fÖrutsÄttningar fÖr fÖrÄndring (i teori och praktik) • att stimulera till faktiska och synliga fÖrÄndringar attityder i relation till olika slags funktionsnedsättningar dels vad som ansetts verkningsfullt i arbetet med att förändra och påverka (negativa) attityder.