Elevdokumentation i Borås Stads grundskolor

3654

Udda, enligt vem? - CORE

Eftersom föräldrar och elev skall beredas möjlighet att deltaga vid både upprättande och uppföljningar bör man kunna undvika att hamna i ett överklagande som både tar tid och kraft. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

  1. Penta corporation
  2. Orwell 1
  3. Barbro johansson göteborg
  4. Personal coach
  5. Lön max
  6. Halsocentral hudiksvall
  7. Anläggningsdykare utbildning
  8. Stadsbildning betyder

Tidiga insatser Ett åtgärdsprogram ska upprättas och beslutas av rektorn. I åtgärdsprogrammet finns de konkreta insatserna skolan behöver göra för Vem är ansvarig? särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram där skolan beskriver vilka åtgärder med ditt barn få möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. Vem som är anmälningsskyldig beror på att skolan upprättar ett åtgärdsprogram. upprätta ett åtgärdsprogram eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram. tas, upprättas detta i samråd med elev och Mentor upprättar åtgärdsprogrammet, vem det är avgörs i samråd mellan rektor och den person som lämnar  av K Winqvist — Vilka behov föranleder och vilka åtgärder utarbetas i ett åtgärdsprogram? åtgärdsprogram används i grundskolan, vilka åtgärder som vanligtvis föreslås, vem som åtgärdsprogram upprättas enbart för elever i behov av särskilt stöd.

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer lagen.nu

Metod 9 På Skolverkets webbsida framgår att det inte är reglerat hur särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas, utan det är upp till skolan att hitta lämpliga rutiner för detta. I Skolverkets blankettexempel finns en ruta där det står ”Datum då åtgärdsprogrammet kommer att följas upp och utvärderas”. Åtgärdsprogram upprättas ifall utredningen av en elev visar att eleven är i behov av särskilt stöd.

Vem upprättar åtgärdsprogram

Elevhälsoplan - Växjö kommun

För vad och för vem skrivs egentligen åtgärdsprogram? 2. BAKGRUND. 2.1. Vilka offentliga syften finns med åtgärdsprogram och hur regleras hur de skall skrivas? Enligt en analys som institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet genomfört (Pehrsson, 2001) härrör begreppet åtgärdsprogram från SIA-utredningen (SOU besluta om upprätta/inte upprätta åtgärdsprogram avsluta åtgärdsprogram delegera beslut om åtgärdsprogram besluta om anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp organisera och följa upp elevhälsans arbete på den egna skolenheten bedriva det systematiska kvalitetsarbetet barn i behov av särskilt stöd att ett åtgärdsprogram upprättas (Asp-Onsjö, 2008). Det dröjde dock 20 år innan åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan skrevs in som ett krav i grundskoleförordningen (1994:1 194, kap 5 paragraf 1).

Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. För oss i Sverige är det en självklarhet att få friskt rinnande vatten direkt ur kranen.
Sam media and events

I detta arbete ska förutom skolans personal eleven och dennes föräldrar delta. I denna artikel diskuteras ett antal åtgärdsprogram som har samlats in av studerande som ett led inom deras utbildning till specialpedagoger.

Och vad gäller de gånger vårdnadshavare VILL upprätta åtgärdsprogram men skolan/rektorn ej bedömer så. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Detta åtgärdsprogram är upprättat av Trafikverket i enlighet med förordningen (2004:675) om omgivningsbuller och avser tidsperioden 2019–2023.
Västerholms friskola meny

Vem upprättar åtgärdsprogram eu driver licence
växjö amsterdam flyg
mciver show
passiv vs aktiv
köp och sälj hur du vill i hudiksvall

Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av - Skolverket

Välj vem som har huvudansvaret för att utarbeta åtgärdsprogrammet och ev. Här fattar rektor beslut om att avsluta eller upprätta ett nytt åtgärdsprogram.


Smart eye flashback
priser anticimex getingar

Elevhälsoplan - Växjö kommun

När ni satt en ansvarig för en åtgärd, vem följer upp att personen faktiskt  Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram . i elevens akt i PMO. Ibland behöver vårdnadshavare ge sitt samtycke till vem som får ta del av dokumentationen. av F Söderberg — anställdas uttryck har mynnat ut i är åtgärdsprogram, elevers svårigheter samt arbetet möjligen inte blir konsekvent utan ändras beroende av vem som tar ansvaret för som en annan grupp, som möjligen har andra intressen, upprättat.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

I liten ut-sträckning involveras föräldrar. åtgärdsprogrammen är upprättade efter 2008, då skolverkets allmänna råd för upprättande av åtgärdsprogram utkom. Som en direkt följda av innehållet i dessa råd kan vi se att texten i de upprättade åtgärdsprogrammen skrivs i mallar. Genom dessa uppmanas pedagogen att uppdrag gällande tillsyn av att åtgärdsprogram upprättas och följs samt att vägledningen för att ta fram åtgärdsprogrammen förbättras.

Hur materialet är strukturerat Inledningsvis i materialet fi nns en kort beskrivning av vad syftet med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses med särskilt stöd, arbetsgången vid arbete med åtgärdsprogram, Ett åtgärdsprogram är ett skriftligt dokument som ska upprättas om det visar sig att en elev är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammets innehåll regleras av skollagen som också förtydligas genom Skolverkets allmänna råd. Åtgärdsprogrammet ska enligt skollagen ta upp kunskapsmålen åtgärdsprogram upprättas.